Forrás minőségű tiszta víz otthon

"A Víz képes rá, hogy emberek nélkül létezzen, de az emberek víz nélkül, csak pár napig tudnak életben maradni."

 Kezdésnek nézd meg ezt a videót:

Ha az emberi szervezet képes lenne hasznosítani a szervetlen anyagokat, akár termőfölddel is táplálkozhatnánk! Azonban erre csak a növények képesek!

És itt álljunk is meg egy pillanatra! Gyakran tapasztaljuk, hogy valaki ásványvíz fogyasztásával kívánja pótolni a szervezetében a hiányzó ásványi anyagokat és nyomelemeket. Ennek egy elég általánosan elterjedt félreértés az oka! Ma egyre több orvos és dietetikus szakember hívja föl a figyelmünket arra a fontos különbségre, amely a szerves és szervetlen ásványi anyagok között található.

Szervetlen ásványok a talajban - szervesek a zöldségekben, gyümölcsökben!

Szervetlen ásványok találhatók a talajban és így a mélyről jövő ásványvizekben is. A növények a talajból fölszívott szervetlen ásványi anyagokat fotoszintézis útján szerves kötésűvé alakítják - azaz szintetizálják, így állítva elő az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen szerves ásványokat. Fontos!Szerves kötésű ásványi anyagokhoz kizárólag a táplálékainkból - zöldségekből, gyümölcsökből, teljes kiőrlésű gabonamagvakból - juthatunk.Az ásványvizekben található szervetlen anyagokat testünk nem képes fölhasználni, azok csak hulladékként halmozódnak fel, megterhelve ezzel a kiválasztó rendszereket. A nélkülözhetetlen tápanyagok pótlására fogyasszunk sok friss zöldséget, gyümölcsöt és teljes kiőrlésű gabonamagvakat!

TÖKÉLETES MEGOLDÁS A TISZTA VÍZ ELŐÁLLÍTÁSÁRA

Jól tudjuk, hogy  testünk 70%-a víz. Ezt lépten –nyomon hangoztatjuk is, azonban nagyon sok esetben  ez csak pusztába kiáltott szó. Sok ember nem alkalmazza ezen ismeretét és nagyon kevés vizet fogyaszt. Dínó Giuamelli a legutóbbi előadásában testsúlykilogramonként  napi 30 ml vízszükségletről beszélt. Vajon meg van e ez a mennyiségű vízbevitel ? Bizony nagyon sokan azt válaszolják erre a kérdésre, hogy NEM. És akkor jön a következő kérdés, MIÉRT?                                                                                                          Ennek sok oka van. Többek között az, hogy az ivásra használt víz  sem ízében, sem szagában , sem állagában nem kívánatos. Nem iszunk szívesen csapvizet, mert nem esik jól(tudatalatti tiltakozik). Ezért az emberek nagy része kevesebbet iszik a kelleténél, vagy más folyadékot fogyaszt. Az új divat szerint ásványvizet fogyasztunk, mert ez „ egészségesebb”. Sajnos ez nem igaz, mert az ásványi anyagok a vízből nem kelát formában érkeznek a szervezetünkbe és így csak nagyon kevés hasznosul, másrészt  bennünk kikristályosodnak és kövekké vállnak. A kristályvizek fogyasztása valójában az élvezeti cikkek kategóriájába tartozik.

Nézzük meg közelebbről, hogy ivóvizeink milyen szennyeződéseket tartalmaznak.

Lehetnek ezek
Fizikai: homok, iszap, kolloidok,(metán, széndioxid, kénhidrogén, nemesgáz) olaj, zsír, szerves anyagok.

Biológiai: aktív szervezetek, baktériumok, algák, vírusok, gombák .

Kémiai szennyezők: nitrátok, nitritek (rákkeltő anyagok körébe tartoznak),ammónia, arzén, nehéz fémek huminsavak, vas, mangán, fenol, magas sótartalom, növényvédőszer maradványok.

A zárt rendszerekben( csövekben) továbbított vizekben a következő szennyeződésekkel találkozunk:

·       klór a csírátlanítás következtében

·       klór vegyület

·       trihalometánok

·       lebegő anyagok

·       íz és szaganyagok

·       baktériumok

·       gombák

·       spórák

·       paraziták

·       Ca,Mg és a keményvíz

A Fodor József Közegészségügyi Központ  Országos Közegészségügyi Intézete 1997-ben elkészítette az Ivóvíz és fürdővíz minősége c.  tanulmányát, melyben többek között a magyar ivóvizek minőségét boncolgatja.

Az ivóvízminőséget rontó tényezőket sorrendbe rakja humán egészségügyi szempontból:

1.Arzén

A legveszélyesebb, krónikus(kis dózisú) hatásként is súlyos egészségkárosító tényező. Nagy területen fordul elő.

2.Bór jelenlétét nagy területeken regisztrálták. A WHO 1993-ban szigorú határértékeket szabott meg. Nálunk átfogó felmérés még nem volt, de a határértékeket jelentősen meghaladó mérésekkel találkoztak  Heves megye északi részén, Csongrád, Békés-, Jász-Nagykun megye mélyfeltárású kútjaiban.

3. Bakteriális szennyezettség

A különleges adottságú-alföldi területeken a másodlagos bakteriológiai szennyezettség igen jelentős százalékban okoz kifogásoltságot. Sajnos a  megfelelő technológia nem áll rendelkezésre.

4. Nitrát

Egyes sérülékeny  vízadón lévő vízbázisoknál romlás várható. A vízművekkel nem ellátott területeken ez a kérdés nem megoldott. A csecsemők védelmére korábban alkalmazott prevenció  kevésbé jól szervezett.

5.Nátrium(kalcium –hiány)

A probléma az Alföld jelentős részét érinti. A nátriumtöbblet elsősorban a sódiétára utaltakra káros( szív, keringési- és vese-ellégtelenségben szenvedők, akiknek aránya-nyugati adatok szerint-jelentős lehet) a kellő mennyiségű kalcium hiánya főleg a terhesek és idős nők számára káros ( ez jelentős populációt érint), de a magnézium hiánya is kedvezőtlen.

6. nitrit

Nitrit a hálózati másodlagos szennyezés termékeként a bakteriológiailag szennyezett hálózatokban fordul elő. Erősen mérgező a nitrátnál 10-15-ször veszélyesebb. Főleg csecsemőket veszélyezteti, de felnőttekre is káros.

7.Klórozási melléktermékek

Mennyiségük  általában nem túl nagy, ezért sorolták ide fontossági sorrendben.

Potenciális veszélyt jelentenek a nehezen illó, kevésbé ismert mutagén vegyületek, különösen a mélységi, nagy huminsavtartalmú vizek helytelenül végrehajtott klórozásakor keletkező anyagok

8.Egyéb mikroszennyezők

A bór,az ólom, a peszticidek sorolhatók ide. Előfordulásukról nincs átfogó ismeretünk, így veszélyességük sem becsülhető.

9. földrajzi különbségek értékelése

A fenti sorrend nem érvényes az ország egész területére. Igy az arzén a Tiszántúlon( északi és a legdélibb részek kivételével) a Duna-Tisza köze déli részén és kisebb mértékben a Dél- Dunántúlon fordul elő, de az ország 1/3-ára nincs megbízható adat.

Másodlagos bakteriális szennyezettség a Tiszántúl nagy részére, továbbá a Tisza jobb partján fekvő alföldi településekre jellemző,  de másutt is előfordul.

A nitrát a talajvizet használó területeken, így elsősorban Borsod, Veszprém, és Pest megye egyes részein fordul elő a vízművek vizében, de csaknem  mindenhol számolni kell vele A nátrium elsősorban az Alföldre jellemző.

A nitrit a másodlagos vízszennyeződés (meleg vizek) velejárója. Klórozási ,melléktermékek a felszíni vízművel ellátott területeken várhatók.(Szolnok és környéke mátrai regionális rendszer, Balaton, esetleg Salgótarján és környéke.

Peszticidek

A környezetben előforduló természetidegen vegyi anyagok a növényvédelemben előforduló szintetikus anyagok toxicitása a legkülönfélébb lehet. A WHO és az EU előírásai nagyon szigorúak!! 0,1mikrogram/l   Hazánkban rendszeresen nem mérik??

A NEKAP ( Nemzeti Egészségügyi Kutatási Akcióprogram) keretében 1997-ben 28 vízbázisból vett mintákban 27%-ban volt kimutatható és az EU értékeket meghaladó az érték.

A tanulmány a rendelkezésre álló dokumentumok figyelembevétele mellett egyszerűen meg sem említi a klórozást, mint egészségkárosító technológiát. Természetesnek veszi, hogy az ivó vizeinket ezzel az anyaggal  tesszük fogyaszthatóvá!

Ilyen vízminőség mellett –korántsem teljes analízis-szinte természetes, hogy nem iszunk elegendő mennyiségű vizet naponta. Pedig egyes kutatók szerint minden egészségi probléma visszavezethető a  a kevés vízfogyasztásra. A szervezet dehidralizációjának eredményeként  szervezetünk nem tud optimálisan működni .Dr. F. Batmangelidj  iráni orvos  megdöbbentő

Tényeket tár elénk  A tested vízért kiált c. munkájában. Mandala veda kiadó 2003.

Nélküle is világos azonban, hogy a tiszta víz nélkül nincs élet.

Az ÖKONET-EURÓPA kft. alapfilozófiájában  a környezettisztításon belül az ivóvizeink tisztítását is lehetővé teszi termékeivel.

Már 10 áve ajánljuk az embereknek az ÖKOMAG - ot, mint vízlágyító mágnesgolyót. Eredetileg nem az ivóvíz lágyítása miatt került hozzánk,  hanem a mosógépekbe ajánlottuk, mert a mosópor felhasználást a felére csökkenti. Hihetetlenül nagy környezetvédelmi jelen-

tősége van, mert jelentősen csökkenteni lehet a környezet foszfátszennyeződését és egyéb vegyszerekkel való szennyeződését.Több Ökonet csoport már elindított  MINDEN LAKÁS EGY GOLYÓ AKCIÓT melyben a település minden lakásába eljuttatják a golyót és így jelentős megtakarítást érnek el a használók, másrészt a környezeti szennyezés mértéke jelentősen csökkenhet. Pl. egy 35000 fős város esetében  havi 17,5 tonna mosópor  származékaival nem terhelnénk a közvetlen környezetünket..

Az ÖKOMAG vízlágyító hatását az ivóvizek minőségének javítására is kiterjesztettük és nagyon jó eredményeket kapunk. Ha egy 2-5l-es edénybe engedünk csapvizet és ebbe ÖKOMAG - ot teszünk 2-3 óra után  strukturált vizet kapunk , mely élettani hatásában a szervezetben képződő köveket oldja. Így fogkövet, nyálkövet, epekövet, vesekövet. Intenzívebbé teszi a bél perisztaltikus mozgását és  sok esetben normálisabb székletet eredményez. Élettanilag az energetizált vizek kategóriájába tartozó kisebb mésztartalmú, ízében és szagában jobb minőségű vizet kapunk.

Helyi alkalmazáson túl  lehetőséget biztosítunk az  embereknek, hogy egész lakásukban javítsák a víz minőségét úgy, hogy egy TURBO BOOSTERT szerelnek a vízóra után a vízvezetékcsőre és így a mészkőlerakódás  megáll, illetve a már lerakódott kövek kioldódnak.

Birtokunkban  van már az a megoldás, amely a legtökéletesebb víztisztítási eljárást képes a nap miden órájában lakásunkban produkálni. Víztisztító berendezésünk a fordított ozmózis elvét használja ki. Ez a már évtizedek óta használatos eljárás a tengeren hajózók, űrhajósok, tenger mellett élők ivóvízproblémáit oldja meg.

Néhány  biokémiai alappal ismerkedjünk meg:

Diffúzió: Hőmozgás okozta anyagáramlás, mely egy rendszert a koncentráció-különbségek kiegyenlítődése irányába mozgat

Ozmózis: oldószer( általában víz) diffúziója félig áteresztő rétegen keresztül..A féligáteresztő

Hártyák olyan résekkel rendelkeznek, amelyek csak bizonyos mérethatár alatti részecskéket engednek át( pl. vízmolekulákat, de a vízben lévő szennyeződéseket nem) így a nagyobb molekulák diffúzióját akadályozzák, míg a kisebbekét nem.

Fordított ozmózis: Ha zárt rendszerben nyomást gyakorolunk az oldatra, akkor az oldószer, vagyis a tiszta víz fog átlépni a hártyán  a hígabb oldat felé, míg a nagyobb koncentrációjú „szennyezett” folyadék eltávozik .Ezzel az eljárással lehet sótalanítani a tengervízből.

A fordított ozmózis akkor jön létr amikor elválasztunk két különböző koncentrációjú oldatot. Minél nagyobb az anyagok koncentrációkülönbsége, annál nagyobb az ozmotikus nyomás .

A fordított ozmózis során az oldószer-pl. tiszta víz- áramlik külső nyomás hatására a félig áteresztő rétegen keresztül a magasabb koncentrációjú oldatból-szennyezett víz- az alacsonyabb koncentrációjú felé-tisztított víz.

A víz tisztítására kialakított membránok mentén a tisztítandó víz állandó mozgásban van ami folyamatosan eltávolítja a membrán felületén lerakódó szennyeződéseket. A víztisztításnak ez a módja minden eddiginél hatékonyabb, hiszen a membrán tulajdonságaiból adódóan  a szűrő eltávolítja a baktériumoknál ezerszer kisebb szennyeződéseket is az ivóvízből.

Az RO berendezés működési elve

A háromszoros (5-,szén-,1 mikronos szűrők) szűrt vizet a membránházba juttatjuk és a speciálisan szerelt , felcsévélt membránok közé jut. Itt a szennyezett víz kettéválik a következőkre:

Permeátum: a tiszta víz, mely a membránon átjutva nyomását veszítve spirál alakban a központi csövön összegyűlve szabad kifolyással távozik a tartályba,vagy a  felszerelt csapon

Koncentrátum:A membrán felületén palástirányban végigszaladó, szennyeződésben egyre nagyobb töménységű víz, a belépőhöz hasonló nyomáson a membrán túloldalán távozik

A Reverz Ozmózis technológia olyan szűrőnek fogható  fel, melynek nyílása 0,0001mikron a baktériumok nagyságrendjénél 1000-szer, a vírusokénál, pedig 100-szor kisebbek, így azok nem tudnak átjutni, visszamaradnak és a koncentrátummal eltávoznak az ivóvízből.

Az RO eljárással a következő anyagokat tudjuk a vízből kiváló eredménnyel eltávolítani:

·       Nazirium

·       Arzén

·       Kadmium

·       Kálium

·       Szulfátok

·       Keménység(Ca)

·       Nitrátok

·       Kloridok

·       Fekália bacilusok

·       Vírusok

·       Protozoa ciszták

·       Organikus anyagok

·       Trihalometánok, Trihaloetilén

·       Klór

·       Mérgek

·       Anyag szedimentáció

·       Szín és íz

·       Azbeszt

Jelenleg a víztisztítási technológiák közül:( szálas szűrők, aktív szenes szűrők, ioncserélő, desztillálás, UV fertőtlenítés ,Reverzális Ozmózis,) a legtökéletesebb megoldás a Reverzális Ozmózis elve alapján működő víztisztító berendezés.

A berendezés, a következő szűrőtípusokkal rendelkezik:

Keramikus szűrők.A különböző szemcsenagyságú szűrők, különféle ásványi anyagok szűrését végzik. A mi berendezésünkben kétféle található, egy 5 mikronos és egy 1 mikronos.

Aktív szénszűrők  Az aktív széntöltet adszorpcióval eltávolítja a klórt  és a szerves , továbbá az íz és szagrontó anyagokat. Ha a töltet telítődik, cseréje szükséges.

RO fordított ozmotikus szűrő . A 0,0001 mikron nyílású membrán egy csőre tekercselve a zárt hengerbe kerül, ahová a kezelendő vizet nyomással bepréselik AZ RO membránokon áthaladó előkezelt, ám még mindig nagy sótartalmú víz kettéválik permeátumra és koncentrátumra. A permeátum ( sótlan víz ) a membránokon átjutva szabad kifolyással távozik, .míg a koncentrátum ( tömény oldat ) a szennyvízbe jut.

Ultraibolya csírátlanítók A  berendezésben beépíthető UV lámpa  sugárzásával elpusztulnak  a vízben található baktériumok, vírusok, gombák, algák és egyéb mikroorganizmusok.

ÁsványianyagpatronA megtisztított permeátumot előre meghatározott mennyiségű ásványi anyaggal látja el. A kellemes jó ivású víz miatt.

 

Ezt a vizet a szervezet pár nap múlva megszokja és kívánja. A szükséges mennyiséget  minden gond nélkül meg lehet inni. Sőt,  Dr.F. Batmangelidj szerint vízterápiát is végezhetünk, mely a leírt eseteket figyelembe véve hihetetlenül hatékony.

Ezzel a berendezéssel  biztosíthatjuk családunk tiszta vízszükségletét, mely hosszútávon a család egészségének a záloga.Gondoljunk bele:Minden háztartásbeli gépet megveszünk,meg az autóba a megfelelő üzemanyagot csak pont arra nem figyelünk hogy a szervezetünknek legyen megfelelő folyadéka,amely hosszú távon nagyon sok betegségtől megment minket.Előzzük meg a bajt,mert kezelni sokkal drágább!

 

 Már nem az a kérdés, hogy veszel-e víztisztítót a saját és családod egészségének védelmében, hanem az, hogy melyiket. Miért? Mert nagyon kedvező az ára már a legkisebb kapacitásúnak is! Ha ezzel rendelkezel, már nek kell többé adalékanyagként a sok vegyszert meginnod. Te dönts, hogy mit iszol...

 

 

 1,

698_small.jpg

 

 

Csak felszereli a csapra, és már ihat is!

A Biocom RO 202 a ma ismert legkorszerűbb víztisztító technológia alkalmazásával készül, mely módszer a leghatékonyabb a vízben levő szennyező anyagok eltávolításában. Még a palackozott vizek gyártói közül is sokan a fordított ozmózis elvét használják a tiszta és jóízű ivóvíz előállításában.

 
 

A Biocom RO 202 olyan csapra szerelhető készülék, mely fordított ozmózis módszerével és szénszűrővel tisztítja a vizet. A szén előszűrő a klórt és kellemetlen szagokat távolítja el, a fordított ozmózis rendszer pedig gyakorlatilag minden szennyeződést kivon a csapvízből.

RO202- cartridge filters

· 5 mikronos szűrő:
Hatékonyan eltávolítja a vízből a nagyobb szennyeződéseket, vasat, homokot, stb. 

· Reverz ozmózis membrán: 
200 GPD (750 liter/nap) teljesítményű membrán lakossági használatra is! A TW-200 membrán méretében beleillik a hagyományos mosogatószekrénybe építhető RO készülékekhez hasonló méretű membrántokba.

· Aktív szén utószűrő:
A tisztított víz ízének és illatának tökéletes tisztaságáért. Csak az NSF által minősített szén utószűrőket használunk a víz garantáltan jó minőségéért. 

Műszaki jellemzők: 
Membrán: 200 GPD (gallon naponta) / 756 LPD (liter naponta) 80psi (5,5 Bar) nyomásnál
Min. Üzemi nyomás: 20 psi (1,4 Bar)
Méretek: 30 (Szé) x 12 (Ma) x 15 (Mé) cm 
Tömeg: 1.8 kg 


Vízhozam - RO202: 
120gpd (450 Liter) @20psi (1,4 Bar)
160gpd (600 Liter) @50psi (3,5 Bar)
200gpd (750 Liter) @80psi (5,5 Bar)

 

 

2,

700_small.jpg

 

Az RO 105 berendezés a fordított ozmózis technológiájával nyújt Önnek biztonságos, tiszta ivóvizet. Vegyi anyagok és elektromos áram használata nélkül biztosít prémium vízminőséget. Képes a vízből eltávolítani a szilárd anyagok 95%-át, a szerves anyagok valamint a baktériumok 99%-át.

 
 

Az RO 105 egyszerre javítja a víz ízét és minőségét. 99%-kal csökkenti a víz klórtartalmát, kellemetlen szagát és a benne lévő lerakódásokat. Szintén kivonja a kemény vízre jellemző anyagokat, mint pl. az ólom, réz, bárium, króm, merkúrium, nátrium, kadmium, nitritek, nitrátok és a szelén…

Ez a kis berendezés észrevétlenül megfér a mosogató alatt. Segítségével karnyújtásnyira egészséges, jóízű ivóvizet találunk. A család teljes vízigényét kiszolgálja a készülék. Az RO105 víztisztítót 12 literes tartállyal, minden alkatrésszel, beszerelési csomaggal, színes műanyag csővel és elegáns csappal szállítjuk. 

Az RO105 vízszűrő rendszer segítségével a nap 24 órájában folyik a csapból megbízható minőségű, tiszta ivóvíz, családjának többé nem kell palackozott vizet vásárolnia az üzletben.


RO105 szűrőpatronok

· 5 mikronos szűrő:
Hatékonyan eltávolítja a vízből a nagyobb szennyeződéseket, vasat, homokot, stb.

· Aktív szén szűrő:
Kiszűri a klór és egyéb kémiai anyagok 99%-át. Fokozottan javítja a víz színét, ízét és illatát.

· 1 mikronos szűrő:
Hatékony szűrést végez a membrán előtt (annak védelmében) A membrán ezáltal 95%-os TDS csökkenést produkál. 

· Reverse Osmosis membrán:
A TFC (thin film composite) membrán napi 80 gallon (302 liter) tiszta vizet állít elő. Eltávolítja a vízből az esetlegesen benne található nehézfémeket, klórt, vízkövet, nitrátot, arzént, baktériumokat, vasat, nitritet, stb.

· Aktív szén utószűrő:
A tisztított víz ízének és illatának tökéletes tisztaságáért. Csak az NSF által minősített szén utószűrőket használunk a víz garantáltan jó minőségéért. 


Műszaki jellemzők:

Membrán: 80 GPD (gallon naponta) / 302 LPD (liter naponta)
Tiszta víz tartály: 3.2 gallons / 12 liter 
Üzemi nyomás: 50 -100 psi (3,5 – 7 Bar)
Méretek: 37 (Szé) x 45(Ma) x 20 (Mé) cm - berendezés
28 (Szé) x 28(Ma) x 35 (Mé) cm - tartály 

Tömeg: 8 kg - berendezés
4 kg - tartály

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 29
Tegnapi: 37
Heti: 103
Havi: 358
Össz.: 135 145

Látogatottság növelés
Oldal: FORRÁS minőségű ivóvíz a lakásban
Forrás minőségű tiszta víz otthon - © 2008 - 2019 - olcsobbuzemanyag.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen adja a tárhelyet, és minden szolgáltatása a jövőben is ingyen ...

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »